Onze belofte

Made By Holland: innovatieplatform waar nieuwe arrangementen en allianties ontstaan

Op Soestdijk bieden we straks ruimte en inspiratie voor iedereen die kan en wil bijdragen aan het consolideren en uitbouwen van Nederland als innovatieland.

Met begeleiding, coaching en financiële accommodatie openen we de weg om dromen werkelijkheid te laten worden. Dat is juist nu van belang, omdat het steeds moeilijker wordt om steun te vinden voor de realisatie van een goed idee. Op Soestdijk, de plek van 200 jaar koninklijke geschiedenis,  zullen nieuwe arrangementen en allianties ontstaan. Daarmee zetten we de schijnwerpers op de innovatiekracht en de excellente prestaties van het Koninkrijk Nederland.

Made By Holland: ontmoeten, genieten en verblijven voor iedereen

Het landgoed ontwikkelen we in samenhang, waarbij het unieke karakter van het ensemble onaangetast blijft. Aan de iconische kwaliteit en de bijzondere schoonheid van Soestdijk wordt zo een nieuwe laag toegevoegd.

Het Paleis biedt allerlei mogelijkheden voor zakelijke activiteiten, al dan niet besloten. Maar ook het publiek geven we de ruimte om het Paleis en het Park te bekijken en van de actuele thema’s te genieten. Steeds wisselende bedrijven en (kennis)instellingen manifesteren zich voor kortere of langere tijd in de Paleisvleugels. In de ‘Proeftuin’ vormen historische gebouwtjes als het sportpaviljoen, het speelhuisje, de watertoren, het châlet en de ijskelder én een aantal nieuwe tijdelijke follies visueel aantrekkelijke, interactieve onderdelen van Made By Holland.
De Parade met hotel, restaurant, evenementenlocatie en nieuw parkeerterrein (ontwerp: West8)


De Parade met hotel, restaurant, evenementenlocatie en nieuw parkeerterrein (ontwerp: West8)

Behalve in het Paleis en de Oranjerie komen ook aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg (de Parade) verschillende horecaconcepten, o.a. in de Koninklijke Stallen.  Van koffiebar, zonnig terras tot brasserie: qua entourage allemaal state of the art, in lijn met het alomvattende concept. Groente, fruit, eieren et cetera komen zoveel mogelijk uit de eigen gaarden en tuinen.In de verschillende monumentale gebouwen op de Parade en op de verdieping van het Paleis kan men ‘Koninklijk’ overnachten.

We zorgen voor een steeds nieuwe lading door wisselende programmering: muziek, dans, theater, film, fotografie. Toonaangevende, internationaal opererende partijen hebben aangegeven in samenspel met ons te willen programmeren op Landgoed Soestdijk binnen ons concept, zowel in het Park als op de Parade.

Een groot deel van het landgoed bestaat uit nu nog afgesloten bosgebied. Dat stellen we geheel open voor recreanten. Zodoende ontstaat een samenspel van binnen en buiten dat Made By Holland aantrekkelijk maakt voor een brede en diverse groep bezoekers. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een groot bezoekpotentieel bestaat, en dat Made By Holland op maatschappelijke support kan rekenen.

Nieuwe werelden worden niet gebouwd, ze ontstaan

De precieze invulling en programmering zien we als een stapsgewijze ontwikkeling, zoals wij die ook bij de Westergasfabriek hebben gevolgd. Tijdelijkheid en experiment zijn belangrijke uitgangspunten. De invulling vindt plaats in samenwerking met partijen die zich verbinden aan Made By Holland.

Steeds zal het innovatieve en excellente van Nederland centraal staan, daar wordt niet aan getornd. We borgen dat via een programmaraad en een Raad van Advies. En daarnaast committeren we ons voor een lange periode aan het realiseren van Made By Holland. Want we weten maar al te goed: een zorgvuldige herontwikkeling kost tijd. Voor continuïteit moet een stevig fundament gelegd worden.

Met ons plan ontstaat op Landgoed Soestdijk een nieuwe wereld op historische grond, waar een uniek programma wordt geboden op een bijzondere plek, voor een zeer divers publiek.

Made By Holland: realistisch en haalbaar

Het plan Made By Holland is getoetst op haalbaarheid binnen de huidige beleidskaders. Onze conclusie is dat voor het uitvoeren van ons plan het bestemmingsplan moet worden aangepast. Daarnaast zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd om de geplande woningbouw te realiseren. Op basis van gesprekken met bevoegd gezagen hebben wij de overtuiging dat Made By Holland zondermeer gerealiseerd kan worden, omdat het plan vergund zal worden.

Daarnaast is het plan financieel haalbaar. Een belangrijk deel van de aanloopinvesteringen zal vanuit eigen middelen worden gefinancierd. Daarnaast hebben verschillende banken (Triodos, NIBC, ABNAMRO en Rabobank) eerder aangeven financieel te willen participeren. Begin 2017 is dit nadrukkelijk bevestigd in vervolg gesprekken.

Voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak achten wij Made By Holland zeer kansrijk. Uit publieksonderzoek is gebleken dat ons plan door een grote groep Nederlanders (zeer) positief wordt gewaardeerd. Daarbij is ook duidelijk geworden dat de samenstelling van deze enthousiaste groep zeer heterogeen is. Ook als het gaat om lokaal draagvlak is duidelijk geworden dat ons plan op grote steun kan rekenen.

De steun vanuit zowel bedrijfsleven als vanuit culturele instellingen is onverminderd groot. En juist omdat we geen gelegenheidscoalitie zijn, en in praktijk hebben bewezen grote, complexe projecten met een lange looptijd aan te kunnen, durven wij deze opgave aan te gaan.

We zijn daarom zeer verheugd en voelen ons ook vereerd dat ons plan Made By Holland tot uitvoering zal worden gebracht. En omdat ons plan Made By Holland relevant is voor alle Nederlanders hebben wij gekozen voor een bod waarmee “Alle Nederlanders voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”.  Cruciaal in het slagen van ons plan is dat de overheid (zowel Rijk, provincie Utrecht en gemeente Baarn) ook in de verdere uitvoering zich blijvend inspant om ons voorstel ook daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen.