Onze belofte in beeld

Made by Holland verbeeld

Van ons plan is een impressie gemaakt door RTV Baarn. In het filmpje komen de initiatiefnemers aan het woord en wordt het plan nader toegelicht.

Terugblik bijeenkomst

Op 21 februari hebben we ons plan Made By Holland aan ruim 170 aanwezigen gepresenteerd: gemeenteraadsleden en wethouders, leden van Provinciale Staten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ondernemers uit de regio en vooral ook veel betrokken inwoners van Baarn en Soest en omliggende gemeenten. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld ons plan toe te kunnen lichten en met de aanwezigen het gesprek te voeren over de inpasbaarheid en uitvoerbaarheid van Made By Holland. Ons enthousiasme is onverminderd groot.

In de video hierboven vindt u een impressie van ons plan. Daarnaast is onze sheetpresentatie terug te lezen.